Expertise, betrokkenheid en focus stelt ons in staat dezelfde taal te spreken en jouw uitdagingen te begrijpen.

Focus op maritiem & offshore

Marktexpertise

Onze relaties kiezen voor ons als communicatie partner op basis van onze focus, betrokkenheid en expertise van de Maritieme & Offshore markt. Wij weten dat deze zeer technische industrie zich kenmerkt door niche markten, complexe projectteams, kennisintensieve organisaties en langdurige aankoopprocessen. Wij weten dat de industrie heeft te maken met grote hoeveelheden technische specificaties waarop hun producten worden geselecteerd door de eindgebruiker. En wij weten hoe we je bij al jouw communicatie uitdagingen kunnen helpen.

Kostenreductie, duurzaamheid & innovatie

Offshore

Onze klanten uit de offshoresector houden zich bezig met alle activiteiten die zowel op zee als aan land nodig zijn voor de exploratie en winning van de in de zee aanwezige rijkdommen. Kostenreductie, duurzaamheid en innovatie komen regelmatig terug als centrale communicatie thema's.

Vergaande specialisering & focus

Maritieme dienstverleners, toeleveranciers & kennisinstituten

Eindproducten, halffabrikaten, reparatie, service, reparatie en dienstverlening ten behoeve van de Maritieme Cluster. Verduurzaming en digitalisering stimuleert innovatieve ontwikkelingen waarin technologie uit andere sectoren word toegepast. Internationale ontwikkelingen vragen onze klanten continu om nieuwe producten, systemen, diensten, processen en kennis. 

Innovatie, duurzaamheid & kostenreductie

Waterbouw

Onze opdrachtgevers uit de waterbouwsector zijn actief in het baggeren of in aanverwante activiteiten in de natte waterbouw. Van zeedijkverzwaring en het winnen van land tot het schoonmaken van slotgrachten en het installeren van windturbines op zee.

Schone schepen, veilig varen & digitalisering

Scheepvaart

De stijgende behoefte aan transport als gevolg van de verdere mondiale economische en bevolkingsgroei, binnen de kaders van een veilig, schoon en sociaal verantwoord varen stimuleert innovaties zoals het autonoom varen en de energietransitie naar schonere alternatieve brandstoffen.

Duurzaamheid, veiligheid & bereikbaarheid

Havens

Onze opdrachtgevers uit de havens zijn actief met de fysieke afhandeling van maritieme lading. Hieronder vallen alle kadegebonden activiteiten, alsmede die die van de cargadoors en expediteurs, het loodswezen, de roeiers en het havenbeheer.

Complexe innovatieve ontwerpen & duurzaamheid

Scheeps- & jachtbouw

Onze klanten binnen de scheeps- en jachtbouw richten zich op nieuwbouw, reparatie en conversie van schepen en overig zeegaand materieel. De technische ontwikkelingen gaan erg snel binnen de scheeps- en jachtbouw, zo komen zelfs binnenvaartschepen aan die volledig elektrisch varen en steeds complexere innovatie ontwerpen.

Wij helpen maritieme & offshore bedrijven 'ahead of the game' te blijven in een continu veranderende wereld.

We zijn benieuwd naar jouw verhaal.

Ons team van deskundige communicatie adviseurs, ontwerpers, programmeurs, animators, filmmakers, copywriters en ingenieurs staan voor je klaar. Om vorm te geven aan jouw uitdagingen, of door onze meest recente kennis met jou te delen.
Capelle aan den IJssel, Nederland

DOCK90 I maritime & offshore communication partner
Rhijnspoor 255a
2901 LB Capelle aan den IJssel
Nederland
+31 (0)78 843 99 51
info@dock90.com